zaterdag 28 november 2020

Randjes 2019, week 26

 


Week 26. Deze week maken we de randjes 49 en 50 te vinden op de regels 645 - 683 van het patroon.
Let op: in de tweede horizontale regel van randje 49 staat een fout. In de rand van het stermotief staat tweemaal een kruisje teveel (verticale regel 34 en 64).

Week 26. This week we stitch bands 49 en 50. You find them on lines 645 - 683 of the pattern.
Please mind: there is a cross stitch to much on the second horizontal line of band 49. In the border of the star on vertical lines 34 and 64 erase a cross stitch please.

zaterdag 21 november 2020

Randjes 2019, week 25

 


Week 25. Deze week maken we de randjes 47 en 48. Je vindt ze op de regels 621 - 643 van het patroon. Veel plezier !

Week 25. This week we make bands 47 and 48. You find them on lines 621 - 643 of the pattern.
Have fun making them.

zaterdag 7 november 2020

Randjes 2019, week 23

 


Week 23. Deze week maken we de randjes 43 en 44. Je vindt ze op de regels 570-600.
Let op: randje 44 mist een kruisje. Vier plaatsen boven de 600 lijn in de eerste kolom na de verticale 70 lijn hoort nog een kruisje.

Week 23. This week we make bands 43 and 44. You find them between lines 570-600.
Please mind: band 44 misses one cross stitch. Four squares above the 600 line in the first column after the vertical 70 line should be a cross stitch.