Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 27 oktober 2018

Randje per Week 2018, deel 43

Uiteraard komt er ook weer een boekje van de Randjes van 2018! Daarom zijn we op zoek naar foto's en/of verhalen van de Randjes. Stuur jouw bijdrage voor het boekje via email aan atelier@soedidee.nl. Foto's svp in hoge resolutie.

Of course there will be another book of Randje per Week 2018! Therefor we're looking for pictures and/or stories about the Randjes. Please send your contribution for the book to atelier@soedidee.nl.
Photos in high resolution please. 

Foto's: Annelies van den Bergh © 


zaterdag 20 oktober 2018

Randje per Week 2018, deel 42

Belangrijke informatie over Randje per week hieronder!
Important information about Randje per Week below!

Foto's: Annelies van den Bergh ©Goed nieuws! Tijdens ons jaarlijkse werkoverleg kwamen Annelies en ik tot de conclusie dat we onze samenwerking en Annelies haar verzameling schoollapjes te waardevol vinden om er niets meer mee te doen. Dus we gaan door, maar in een andere vorm!

Na 5 jaar willen we geen wekelijkse verplichtingen meer, daarom hebben we bedacht om "Randje per Week" samen te voegen met de "Summer SAL" en daar één groep van te maken: de "Sampler SAL". Streven is om hier zo'n 4 keer per jaar een merklapje aan te bieden als SAL. Dit kan een oud lapje zijn uit de verzameling van Annelies, of een nieuw ontworpen lapje van Soed Idee of iets anders wat op ons pad komt en wat we met jullie willen delen.

Het Randje per Week blog en de Randje per Week groep op Facebook blijven bestaan, maar daar wordt door ons na 1 januari 2019 niet meer actief iets mee gedaan.
De Facebook groep "Summer SAL" is van naam veranderd en heet nu "Sampler SAL", uiteraard zijn alle leden van Randje per Week hier ook welkom!
https://www.facebook.com/groups/samplersal/

De patronen zullen in de toekomst beschikbaar worden gesteld via de website van Atelier Soed Idee; www.soedidee.nl. Gewoon voor iedereen GRATIS toegankelijk.

We lassen even een pauze in, maar we beloven jullie dat we begin 2019 bij jullie terug komen met een leuk merklapje voor een "Sampler SAL".

Groetjes, Annelies en Simone

 
Good news ! During our annual consultation Annelies and I came to the conclusion that we find our cooperation and the collection
of Annelies to valuable not to do anything with it. We go on, but in a different form.


After 5 years we do no longer want weekly obligations. Therefore Randje per Week and the Summer Sal will melt together in the Sampler Sal.
We will try to offer you the pattern of a sampler four times a year. They will be released as a Sal.
It can be an old sampler from Annelies’ collection, a newly designed one by Soed Idee or something else that crosses our path.


The blog of Randje per Week and the Facebook group will remain, but will not be used by us in an active way after January 1rst 2019.
The Facebook group Summer SAL will change its name to Sampler SAL. All members of Randje per Week are very welcome to join this group.
https://www.facebook.com/groups/samplersal/


Future patterns will be available on the site of Atelier Soed Idee, http://www.soedidee.nl This site has a free admission for all.


We take a little break, but we promise to come back at the beginning of 2019 with a nice sampler for the Sampler SAL.

Warmest regards,
Annelies and Simone

zaterdag 6 oktober 2018

Randje per Week 2018, deel 40

Even op adem komen met 2 kleine randjes!

Two small Randjes to catch up this week!

Foto: Annelies van den Bergh
 De lap is niet meer in z'n geheel op de foto te krijgen.