Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 28 juli 2018

Randje per Week 2018, deel 30

 Alweer een bekend randje! Het eerste randje van deze week zat rondom de alfabetten van RpW 2016. Het 2e randje is mooi hè, met die druiventrossen?
And another familiar Randje! The first Randje of this week was around the alphabets of RpW 2016. The second Randje is beautiful, isn't it?


zaterdag 21 juli 2018

Randje per Week 2018, deel 29

Het tweede randje komt jullie vast bekend voor! Deze zat nl ook rond de Vakjes van 2017.
The second Randje might looks familiar! This one was also around the Vakjes of 2017.

Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 14 juli 2018

Randje per Week 2018, deel 28

Zien jullie het pijltje aan de linkerkant? Dat betekent dat het middelpunt bereikt is!

Do you see the arrow on the left side? That means the center is reached!

Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 7 juli 2018

Randje per Week 2018, deel 27

 
Deze week zijn de randjes weer wat breder. Veel plezier ermee!

This week the Randjes are a bit wider again. Have fun with it!

Foto's: Annelies van den Bergh