Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 22 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 15

Niet symmetrisch / Not Symmetrical

Symmetrisch / Symmetrical
Deze week gaan we weer een Vakje doorrijgen! Op het originele lapje (te zien bij Annelies) zit er een "onregelmatigheid" in het patroontje, wat wij zo hebben overgenomen.

This week we have another Darning Vakje! At the original Sampler (on Annelies' blog) there's a bit of  "irregularity" in the pattern, what we have taken over.
Foto's:  Annelies van den Bergh ©

Maar toen ik afgelopen week het vakje borduurde was ik dat allang weer vergeten en dacht: "Er zit een fout in het patroon!" Dus mijn vakje is aan de onderkant, zoals het "hoort" en daarna ben ik het gaan corrigeren...

But when I was stitching it last week, I already forgot it and thought: "There's a mistake in the chart!" So my Vakje is "correct" at the bottom and after that I started to correct it.
Foto: Atelier Soed Idee ©
Annelies en ik hebben besloten om beide patroontjes beschikbaar te stellen, zodaat jullie kunnen kiezen.

Annelies and I decided to give you both charts, so you can choose what you like best.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je bericht!

Thanks for your comment!