Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 18 maart 2017

Vakje per Week 2017, deel 10


Het gaat gebeuren! Deze week gaan we "stoppen"  of "doorrijgen". Om te beginnen hebben we eenvoudig motief uitgekozen.

It's going to happen! This week we're doing some "darning" work. To start with we chose a simple motif.


Foto: Atelier Soed Idee ©

Je rijgt de steekjes in horizontale rijen. (3 draadjes op, 3 draadjes onder). Je borduurt met 2 draadjes (afhankelijk van je stof).

You stitch in horizontal rows. (3 threads up, 3 threads down). You stitch with 2 threads (depening of your fabric)


Foto: Atelier Soed Idee ©

Achterkant / Backside
Je hecht niet aan of af, maar laat een stukje draad hangen aan de achterkant.Bij ieder keerpunt laat je een klein lusje, zodat de draad niet onder de stofdraad verdwijnt.
Nan van der Storm heeft het "Grote Stoppenboek geschreven, waarin heel veel techniek wordt uitgelegd. (O.a. ook verkrijgbaar bij Soed Idee.)

You leave the thread end hanging loose at the backside. At each turning point you get a loop, so your thread doesn't slip under the fabric.


Foto's: Annelies van den Bergh ©


1 opmerking:

Bedankt voor je bericht!

Thanks for your comment!