Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 4 februari 2017

Vakje per Wee 2017, deel 4

 Deze week schaartjes! Als handwerkster een onmisbaar gereedschap. Ben benieuwd wat jullie er weer van gaan maken...
LET OP: het driehoekje rechtsboven op het patroon geeft het midden van de rand aan. Hier staat slechts één kruisje in de rand in plaats van 2!

This week scissors! An essential tool for us stitchers. I'm curious to see what variations you'll make with it...
LOOK OUT: the triangle in the top right corner of the pattern, marks the center. Here's just one cross stitch in the border instead of 2!Foto: Atelier Soed Idee ©
Vanaf deze week komt er geen apart patroon meer voor het band. Vakje 4 komt onder vakje 1 en zo verder.
From this week on, there's no extra pattern for the banding anymore. Box 4 is placed under box 1 and so on.
Foto: Annelies van den Bergh ©

3 opmerkingen:

Bedankt voor je bericht!

Thanks for your comment!