Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 31 december 2016

RpW 2016

(for English translation scroll down)

Na 2 jaar Randjes vonden we het tijd voor wat anders! De verzameling schoollapjes van Annelies is een enorme bron van allerhande patronen, waar we mee kunnen “voortborduren”, dus het was niet zo moeilijk om wat anders te verzinnen.
Voor 2016 heeft Annelies allerlei verschillende ALFABETTEN verzameld! Met 17 van deze alfabetten, diverse kleine motiefjes en nog een aantal randjes heeft Simone een merklap samen gesteld.
Het is een joekel; in totaal is hij 287 kruisjes breed en 479 kruisjes hoog! Het zijn 26.472 geborduurde kruisjes.

Afmeting 287W x 479H kruisjes

28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 52 x 87 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 46 x 76 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40,5 x 68 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36,5 x 61 cm

Het gehele patroon wordt in één kleur aangeboden, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt.
Het patroon wordt in 52 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar een prachtige merklap hebt. Je kunt natuurlijk ook de alfabetten verzamelen en er je eigen draai aan geven.

Hier een klein tipje van de sluier om je een idee te geven, hoe het gaat worden:
Foto: Simone de Jong
Foto: Annelies van den Bergh


Het eerste deel wordt op zaterdag 2 januari 2016 gepubliceerd.


Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:

Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Cream 12,6 draads),
afmeting: 70 x 100 cm.
Garen: 15 strengen DMC (bijvoorbeeld kleur 815).
15 strengen DMC is 120 meter. Hierbij gaan we er vanuit dat je met 2 draadjes borduurt op 11 draads of 12,6 draads borduurstof over 2 draadjes (of Aida 5,5 of 6,3 kruisjes per cm). Deze hoeveelheid is ruim berekend. Werk je op fijnere stof of borduur je maar met 1 draadje dan kun je uiteraard met minder toe.

We hebben lang nagedacht over een naam voor “Project 2016”, maar omdat “Randje per Week” inmiddels wereldberoemd is, hebben we besloten om het toch maar daar bij te laten. Het zijn tenslotte Randjes met alfabetten en cijfers. Voor het gemak hebben we het afgekort en is het “RpW 2016” geworden.
Te herkennen aan dit logo:

We wensen jullie ook in 2016 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.


After two years of “Randjes” it’s time for something different ! The collection school samplers of Annelies gives us lots of inspiration. It wasn’t hard to come with a new project.
For 2016 Annelies collected and put on graph a lot of different alphabets. Simone used seventeen of them along with some figurines and bands to design a sampler.
Mind you, it has become a big one ! Dimensions are 287 cross stitches in width and 479 cross stitches in length. A total of 26472 stitches.

Dimensions 287W x 479H cross stitches

28 count (14 ct aida) : 52 x 87 cm
32 count (16 ct aida): 46 x 76 cm
36 count (18 ct aida): 40,5 x 68 cm
40 count (20 ct aida) : 36,5 x 61 cm

1 inch = 2,54 cm

We provide the pattern in one color, but you can use more and different colors if you want to.

The pattern will be released in 52 parts on the site of http://randjeperweek.blogspot.nl
Each week you will be able to download a part. At the end of the year you have a beautiful sampler.
It is also possible to collect the alphabets and design something of your own.

Here's a little "sneak peek" to give you an idea:
Foto: Simone de Jong
Foto: Annelies van den BerghThe first part will be published Saturday Januari 2, 2016.

Materials needed when making the sampler the way we offer it:
Fabric of your own choice ( f.i. Zweigart Belfast Cream 12.6  threads)
Amount: 70 x 100 cm. ( 1 inch = 2,54 cm)
Thread: 15 skeins of DMC (f.i. color 815)

15 skeins DMC equals 120 meter. This is when using 2 strands of floss and you are stitching on 28 or 32 ct fabric (or 14 or 16 ct Aida) , over 2. The amount we give is a bit more than needed. 
You need less if you use fabrics with higher thread count or when you stitch with 1 strand of floss.

For a long time we have thought about a name for “Project 2016”. “Randje per Week” has become a well known name, so we decided to stay with that name. We shortened it to “RpW 2016”.
You recognize it by this logo:


Enjoy making this project in 2016 !!

Greetings,

Annelies and Simone

zaterdag 24 december 2016

RpW 2016, deel 52

Tromgeroffel..... Vandaag de ontknoping van 52 weken RpW 2016!!!!
Drumrolls please.... Today the showdown of 52 weeks of RpW 2016!!!

 Dit patroondeel komt in z'n geheel van een pronkrol van Annelies. Op haar blog vertelt ze er graag meer over.
This part of the pattern comes from a "Pronkrol" (Souvenir de Ma Jeunesse). Annelies tells more about it on her blog.

Foto: Simone de Jong
En zo ziet het eindresultaat er dan uit!
And this is what the end result looks like!

Foto: Annelies van den Bergh
Annelies heeft gekozen voor een ander lettertype in het kader.
Annelies chose to stitch another type of characters within the frame.
Foto: Simone de Jong
Ik heb de letters gebruikt zoals die ook op de pronkrol staan. Als extra heb ik nog het "RpW2016" logo toegevoegd.
I used the letters that were also on the original Pronkrol. I added the "RpW2016" logo as my own addition.


Om je eigen naam etc erin te kunnen ontwerpen, krijgen jullie hierbij nog een blanco versie van het kader.
To design your own name etc, you hereby get a blanc version of the frame.

Het was wederom een geweldig jaar vol borduurplezier! Annelies en ik gaan even genieten van onze rust tot 14 januari en dan komen we weer terug met een jaar lang Vakje per Week.
Hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en creatief 2017!!!
It was again a great year full of stitching fun! Annelies and I are going to enjoy a few weeks off untill January 14 and then we will be back with another year of Vakje per Week.
Very Merry Christmas and a healthy, happe and creative 2017!!!


NB: vorige week kreeg ik klachten over de duidelijkheid van het patroon. Dat ligt niet aan mij, maar aan de manier van printen!!! Lees hierboven nogmaals hoe je de bestanden het best kunt opslaan en printen!
Last week I got some complains about the clearness of the pattern. That's not my fault, but depends on the way you print the chart!!! Read again the directions on top of this page!

zaterdag 17 december 2016

RpW 2016, deel 51

Het lag misschien voor de hand.... Deze week de gehele onderrand! Dan blijft er nog lekker veel over voor volgende week 😀

Isn't a big suprise... This week the whole bottom border! So a lot left to do for next week 😀

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 10 december 2016

RpW 2016, deel 50

We naderen de ontknoping.....

We are approaching the denouement .....
Foto's: Annelies van den Bergh

zondag 4 december 2016

Boekje RpW 2016

Ik krijg zo veel vragen van mensen over het nieuwe boekje!!!
We zijn er nog volop mee bezig, maar ik heb het vast in de webwinkel gezet, zodat je hem alvast kunt reserveren:

RpW 2016, Van schoollap naar merklap.
I get so many question about the new booklet!!!
We're still working on it, but I just add it to the webshop so you can pre-order it.

zaterdag 3 december 2016

RpW 2016, deel 49

 Omdat de opbouw van het onderste deel van RpW 2016 anders is, krijgen jullie deze week niet een stuk van een rij, maar een kolom van de linker zijkant. Over 3 weken snappen jullie waarom!

Because the build up of the bottom part of RpW 2016 is different, you don't get part of a row this week, but a colomn of the left side. In 3 weeks you understand why!

Foto's: Annelies van den Bergh