Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 25 juni 2016

RpW 2016, deel 26


Halverwege het jaar.... Maar nog maar op 1/3e van het totaal. Dat betekent dat er nog heel veel moois komt!!! Deze week vind je het bijbehorende merklapje met de vette letters bij Annelies op het blog. En we beginnen aan een nieuw alfabet; een dunne letter deze keer.

Half way the year.... But only on 1/3th of the total. That means there's a lot more to come!!!
This week you'll find the schoolsampler that belongs to the fat alfabet at Annelies' blog. And we start a new alfabet; with skinny letters this time.

Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 18 juni 2016

RpW 2016, deel 25

De letters zijn compleet, maar dit alfabet heeft ook nog een cijferreeks. Dus even wachten tot volgende week op het bijbehorende schoollapje! Het bloemetje zit precies in het midden, maar Annelies is deze vergeten te fotograferen. Er is dus niets fout, ofzo.

The alphabet is complete, but there's also a serie of digits. So wait untill next week to see the matching School sampler! The flower is exactly in the center, but Annelies forgot to photograph it. So no mistakes or anything.

Foto's: Annelies van den Bergh

zaterdag 11 juni 2016

RpW 2016, deel 24

Wat een leuke letters zijn dit toch! Gelukkig komt er volgende week nog een stukje.

What a fun alfabet this is! Fortunatly next week there's still a part to come.
Foto's: Annelies van den Bergh ©

vrijdag 3 juni 2016

RpW 2016, deel 23


De typmachine had ook nog een nummerreeks! Het lapje wat bij dit alfabet hoort vind je bij Annelies op het blog.
En hier zaten jullie volgens mij al heel lang op te wachten; GROTE letters! Ik vind ze prachtig!

The typewrites also had numbers! The Sampler that goes with this alfabet can be found at Annelies' blog.
And here is what you all have been waiting for: BIG characters! I love them!


Foto's: Annelies van den Bergh